Vision for en samfundsepoke, med 20 timers arbejdsuge

by Klare Nirmala Rongen Jensen (klarenirmala[AT]hjertekontakt[DOT]com)

Seriøst nedsat arbejdstid og en ny samfundsstruktur, vil kunne løse alle tilværelsens nuværende problemstillinger:

Børns trivsel, nedslidning, stress, sygdom, udstødelse, miljøforurening, mismod og depression… Ud over de fire timers arbejde for fællesskabet, det gælder også folkeskolernes arbejdstid, er der nogle naturlige og nødvendige aktiviteter, et nyt kulturindhold, som der skal være mulighed for i enhver borgers tilværelse:

 • Samvær med børn. Børns tid i institution er nedbragt. Børn og voksne gør ting sammen uden tidspres. Både far og mor har ret, (ikke pligt) til tre års barsel i forbindelse med fødsel.
 • Samvær med ældre. En udviklet ”besøgsven” og samværs kultur.
 • Refleksion. Være alene. Mærke sig selv. Gøre ingenting. Dagdrømme. Nyde stilhed. Dette er en utrolig vigtig ingrediens i kulturen, da det er en forudsætning for, at al læring og viden kan bundfælde sig. Det er også forudsætningen for, at det enkelte menneske kan deltage i fællesskabet på sin egen unikke måde, og tage ansvar for sit eget liv.
 • Ophold i naturen. Regelmæssig ophold og vibrationsmæssig samklang med naturen. Naturoplevelser. Kommunikation med dyr og planter. Træning i forskellige klimaudfordringer.
 • Konditionspleje. Pulsstimulerende aktiviteter.
 • Ud-dannelse. Fordybelse og studie i interesseområder.
 • Ind-dannelse. Læren om krop, sind og bevidsthed. Meditation, energiarbejde, tankens skabende kraft. Forældreforberedelse; barnets tarv? Læren om fødselsprocesser. Det er af stor betydning for menneskets trivsel, hvordan undfangelse, graviditet og fødsel foregår. Læren om dødsprocesser. En befolkning der ikke er bange for døden, har gode chancer for at blive en sund befolkning. Konfliktløsning. Fredsskabende kommunikation. Læren om Tantrisk seksualitet, den energetiske udveksling under seksualakten, sex for helbredets og spiritualitetens skyld. Vi har et samfund, der, på godt og ondt, har tilladt porno og pornografi i nogle årtier, efter mange århundreders undertrykkelse af emnet. Tiden er inde til at løfte seksualitet op på det stade hvor det hører hjemme. Sundhedsfremmende sex skal kunne dyrkes med god tid, i gode faciliteter. Børn skal kunne undfanges under de mest muligt romantiske forhold.
 • Sind- og kropspleje. Læren om selvhelbredelse. Massage. Omsorg for hud, hår, muskler osv. Traumeforløsning. Vi er alle en del af en traumatiseret verdensbefolkning. Healing efter vold, tab, omsorgssvigt og diverse posttraumatiske stresssyndromer. Renselsesarbejde efter arbejdsmiljøbelastninger, dårligt boligindeklima, luftforurening, vandforurening, medicinmisbrug, elektrosmog, tv-narkomani osv. Vi er alle mere eller mindre traumatiserede/manipuleret magtesløse af at se fjernsyn.
 • Musisk udfoldelse. Læren om lyd, sang og dans og udøvelse af ritualer.
 • Kreativ skabelse. Håndværksmæssig udfoldelse. Alle borgere skal have adgang til kreative værksteder, samt køkkener. Man kunne forestille sig, at mere madlavning foregår i det offentlige rum, og indeholder læren om sund kost. Udbredelse af folkekøkkener, spiseklubber, andelsrestauranter mv.
 • Deltagelse i demokratiet. Udvikling af nye, sunde, folkelige, nærdemokratiske processer, der løser samfundets gamle og nye problemer i et sundt og naturligt tempo. Dem der ved hvor skoen trykker bliver hørt, og skaber løsningerne. Sundhed og samfundssind har større værdi end økonomiske interesser.

Formålet med livsstils visionen er, at skabe rammer for en befolkning, der selv tager ansvar for sin sundhed og velvære. Hele befolkningen er både ud- og ind-dannede.
Sygdomsudgifterne bliver minimeret, hvilket giver ressourcer til de faciliteter og uddannelsesrammer, som det ovenstående forudsætter. Der er allerede nu en stor skare alternativt uddannede helbredere til at tage sig af ind-dannelse og af efteruddannelse af vores industriuddannede læger og sygeplejersker mv.

Industrialiseringen og militæret må evalueres. Al produktion der indeholder helbredsskadelige stoffer stoppes. Energiforbruget falder dermed drastisk, og omstillingen til naturlige, vedvarende energikilder bliver let.

Alle de mennesker og dyr, der har lagt krop til industrialiseringen og militærets eksperimenter, enten som arbejdere eller som forbrugere, må renses og heales, ligeledes naturen. Der vil sandsynligvis gå langt mindre liv tabt, ved bevidst at gennemføre denne omstilling, frem for at vente på at naturkatastrofer skal gøre det.

Arbejdsintensive områder opprioriteres med to- eller treholdsskift, og sæsonarbejde opprioriteres ved hjælp af lidt overordnet planlægning. Da ud- og ind-dannelse foregår hele livet, ud over de tyve timers samfundsarbejde, står hele den arbejdsdygtige del af befolkningen til rådighed. Det giver også et andet tidsperspektiv. Man skal ikke skynde sig at blive færdig med en uddannelse. Hele livet er en kombination af arbejde og uddannelse. Læren for livet.

Mange af de mennesker, der i dag ikke kan følge med tempoet, vil kunne være med igen. Og mon ikke den faktiske arbejdsindsats vil være øget, når vi kun skal bruge fire timer om dagen på det? Det er klart, at der bliver udviklet et helt anderledes forhold mellem ”arbejdsgivere og arbejdstagere.”

En enkel måde at afstresse økonomien vil være, at nedlægge bankers og kreditselskabers funktion, og eftergive al gæld. Boligudgifter skal kun være opsparing til vedligeholdelse. Det vil frigive så meget tryghed og kreativitet, at fremtiden kun kan blive spændende og sundere, og nye initiativer vil blomstre på grundlag af hjælpsomhed og samarbejde.

Nirmalas vision

Inspireret af solens stråler, som jeg lod strømme ind igennem mit ansigt og
håndflader, siddende i en have, en forårsvarm dag i februar 2008.
Siden da er formuleringerne løbende justeret og suppleret.