Vision for en samfundsepoke, med 20 timers arbejdsuge

by Klare Nirmala Rongen Jensen (klarenirmala[AT]hjertekontakt[DOT]com)

Seriøst nedsat arbejdstid og en ny samfundsstruktur, vil kunne løse alle tilværelsens nuværende problemstillinger:

Børns trivsel, nedslidning, stress, sygdom, udstødelse, miljøforurening, mismod og depression… Ud over de fire timers arbejde for fællesskabet, det gælder også folkeskolernes arbejdstid, er der nogle naturlige og nødvendige aktiviteter, et nyt kulturindhold, som der skal være mulighed for i enhver borgers tilværelse:

 • Samvær med børn. Børns tid i institution er nedbragt. Børn og voksne gør ting sammen uden tidspres. Både far og mor har ret, (ikke pligt) til tre års barsel i forbindelse med fødsel.
 • Samvær med ældre. En udviklet ”besøgsven” og samværs kultur.
 • Refleksion. Være alene. Mærke sig selv. Gøre ingenting. Dagdrømme. Nyde stilhed. Dette er en utrolig vigtig ingrediens i kulturen, da det er en forudsætning for, at al læring og viden kan bundfælde sig. Det er også forudsætningen for, at det enkelte menneske kan deltage i fællesskabet på sin egen unikke måde, og tage ansvar for sit eget liv.
 • Ophold i naturen. Regelmæssig ophold og vibrationsmæssig samklang med naturen. Naturoplevelser. Kommunikation med dyr og planter. Træning i forskellige klimaudfordringer.
 • Konditionspleje. Pulsstimulerende aktiviteter.
 • Ud-dannelse. Fordybelse og studie i interesseområder.
 • Ind-dannelse. Læren om krop, sind og bevidsthed. Meditation, energiarbejde, tankens skabende kraft. Forældreforberedelse; barnets tarv? Læren om fødselsprocesser. Det er af stor betydning for menneskets trivsel, hvordan undfangelse, graviditet og fødsel foregår. Læren om dødsprocesser. En befolkning der ikke er bange for døden, har gode chancer for at blive en sund befolkning. Konfliktløsning. Fredsskabende kommunikation. Læren om Tantrisk seksualitet, den energetiske udveksling under seksualakten, sex for helbredets og spiritualitetens skyld. Vi har et samfund, der, på godt og ondt, har tilladt porno og pornografi i nogle årtier, efter mange århundreders undertrykkelse af emnet. Tiden er inde til at løfte seksualitet op på det stade hvor det hører hjemme. Sundhedsfremmende sex skal kunne dyrkes med god tid, i gode faciliteter. Børn skal kunne undfanges under de mest muligt romantiske forhold.
 • Sind- og kropspleje. Læren om selvhelbredelse. Massage. Omsorg for hud, hår, muskler osv. Traumeforløsning. Vi er alle en del af en traumatiseret verdensbefolkning. Healing efter vold, tab, omsorgssvigt og diverse posttraumatiske stresssyndromer. Renselsesarbejde efter arbejdsmiljøbelastninger, dårligt boligindeklima, luftforurening, vandforurening, medicinmisbrug, elektrosmog, tv-narkomani osv. Vi er alle mere eller mindre traumatiserede/manipuleret magtesløse af at se fjernsyn.
 • Musisk udfoldelse. Læren om lyd, sang og dans og udøvelse af ritualer.
 • Kreativ skabelse. Håndværksmæssig udfoldelse. Alle borgere skal have adgang til kreative værksteder, samt køkkener. Man kunne forestille sig, at mere madlavning foregår i det offentlige rum, og indeholder læren om sund kost. Udbredelse af folkekøkkener, spiseklubber, andelsrestauranter mv.
 • Deltagelse i demokratiet. Udvikling af nye, sunde, folkelige, nærdemokratiske processer, der løser samfundets gamle og nye problemer i et sundt og naturligt tempo. Dem der ved hvor skoen trykker bliver hørt, og skaber løsningerne. Sundhed og samfundssind har større værdi end økonomiske interesser.

Formålet med livsstils visionen er, at skabe rammer for en befolkning, der selv tager ansvar for sin sundhed og velvære. Hele befolkningen er både ud- og ind-dannede.
Sygdomsudgifterne bliver minimeret, hvilket giver ressourcer til de faciliteter og uddannelsesrammer, som det ovenstående forudsætter. Der er allerede nu en stor skare alternativt uddannede helbredere til at tage sig af ind-dannelse og af efteruddannelse af vores industriuddannede læger og sygeplejersker mv.

Industrialiseringen og militæret må evalueres. Al produktion der indeholder helbredsskadelige stoffer stoppes. Energiforbruget falder dermed drastisk, og omstillingen til naturlige, vedvarende energikilder bliver let.

Alle de mennesker og dyr, der har lagt krop til industrialiseringen og militærets eksperimenter, enten som arbejdere eller som forbrugere, må renses og heales, ligeledes naturen. Der vil sandsynligvis gå langt mindre liv tabt, ved bevidst at gennemføre denne omstilling, frem for at vente på at naturkatastrofer skal gøre det.

Arbejdsintensive områder opprioriteres med to- eller treholdsskift, og sæsonarbejde opprioriteres ved hjælp af lidt overordnet planlægning. Da ud- og ind-dannelse foregår hele livet, ud over de tyve timers samfundsarbejde, står hele den arbejdsdygtige del af befolkningen til rådighed. Det giver også et andet tidsperspektiv. Man skal ikke skynde sig at blive færdig med en uddannelse. Hele livet er en kombination af arbejde og uddannelse. Læren for livet.

Mange af de mennesker, der i dag ikke kan følge med tempoet, vil kunne være med igen. Og mon ikke den faktiske arbejdsindsats vil være øget, når vi kun skal bruge fire timer om dagen på det? Det er klart, at der bliver udviklet et helt anderledes forhold mellem ”arbejdsgivere og arbejdstagere.”

En enkel måde at afstresse økonomien vil være, at nedlægge bankers og kreditselskabers funktion, og eftergive al gæld. Boligudgifter skal kun være opsparing til vedligeholdelse. Det vil frigive så meget tryghed og kreativitet, at fremtiden kun kan blive spændende og sundere, og nye initiativer vil blomstre på grundlag af hjælpsomhed og samarbejde.

Nirmalas vision

Inspireret af solens stråler, som jeg lod strømme ind igennem mit ansigt og
håndflader, siddende i en have, en forårsvarm dag i februar 2008.
Siden da er formuleringerne løbende justeret og suppleret.

From Kali to Sat Yuga

by Jacqueline Maria Longstaff

I was talking with someone recently who said he did not believe in a Golden Age when everything would be fine, because the world is simply a reflection of the collective state of humanity. I agree with the latter part of his statement, but that does not rule out a golden age or Sat Yuga! Right now we are still in the Kali Yuga – the darkest of the ages because of the low vibrational energy connected with it. Yuga is a Sanskrit term and means an era or age that lasts thousands of years. The Sat Yuga or golden age follows Kali Yuga. However it is important to remember that we are the Sat Yuga. I often quote a Native American Indian saying: ”We are the ones we have been waiting for”!

What I mean by this is that this new era is arising as more and more people search for a deeper meaning in life and respond creatively to the energies of oneness streaming onto the planet. I see many people today holding pieces of the jigsaw puzzle that will bring the the golden age into being. The pieces seem to be falling into place. For many years I have seen the year 2012 as significant for a huge shift in consciousness and have written about this subject on many ocassions. Here are some passages adapted from my first book, ”The Last Waltz – The collective shadow”:

”The Rishis or wise men of ancient India said that what people accept as reality is simply the world of form. It is said they claimed to have discovered that this world is not real but rather a sinister virtual reality game! They said we are all players in this complex and cunning illusion, this mass hallucination of enormous depth and power that is designed to distract us from awakening. They gave techniques to help us move beyond this illusion and maintained that the purpose of life was to reach enlightenment. The purpose was for us to realise our true eternal nature whilst in human form. It seems that a collective opportunity for this realisation may be just around the corner.

Many people today are aware of the fact that the ancient Mayan calendar ends in 2012. Let’s take a look at this calendar. The ancient Mayan civilization was very advanced and used a calendar which ends with us entering a 260 day period of “enlightenment” when there will be absolutely no filters blocking an enlightened energy from streaming into this planet. This 260 – day period takes us into 2012.

Just as we have weeks, months and years in the Gregorian calendar, the Mayan calendar is divided into thirteen heavens and nine underworlds, which are also divided into days and nights. In the time up to 2011, we are coming to the end of the thirteenth heaven. There are apparently two nights that are very destructive – nights two and five. The next time we pass through one of them will be November 2007 – November 2008. It is possible that around this time the forces of destruction will make a final attempt to hold onto power. It seems we may see the final attempt of the western world under the control of the UK and USA to stay in control. So this may be a very challenging time. I would say that whatever we can do collectively to create more harmony and stability during this time is of great importance.

I have often heard that this great awakening or Golden Age we are moving towards, should have happened 2000 years ago with Jesus. I found this interesting, but did not really feel it was true. Talking with a Mayan calendar expert, Carl-Johan Calleman from Sweden, I could suddenly see from the calendar he works with that this could not have happened 2000 years ago, because the cosmic energies transmitted to planet Earth at that time were the energies of duality. You don’t create enlightenment out of duality. As Carl-Johan points out, from such energies you create religions, which keep people stuck in duality. What happens on this planet seems to be people’s response to the cosmic energies that flow in from the cosmos. It is actually a reflection: ”As above so below”.

The frequencies coming to the earth affect frequencies of the brain, and then human beings, in their own seemingly creative way, create realities that reflect what’s coming from the cosmos. The energies of duality can give rise to some very creative times – times when we create interesting realities on this planet. However, we are also able to create some very destructive realities, as can be seen in the world today.

As long as we are caught up in the conditioned mind we are caught up in time. The ending of the Mayan Calendar around the year 2012 could signify the end of the world as we know it – the end of a world imprisoned in third dimensional space and time. I do not feel it signifies the end of life. The world we have created no longer leaves much space for life, so a real shake up is needed.

Some readers have probably heard of something called Schumann resonance.It is often described as the pulse or heartbeat of the Earth, and can be measured scientifically. I am told Schumann resonance is currently around 7.5 Hz. and that this corresponds to the brainwave frequency of the meditative state. So we could say that the energies coming in from the cosmos and consequently the heartbeat of the planet are together pulling people who are receptive to these energies, into a more reflective state and towards greater experiences of oneness. When enough people really become  centred and awaken to their spiritual energies, they will walk away from the materialism that controls the planet. Those who are in control will no longer be able to play this game, because people will not resonate with it. If people are in contact with their hearts and with the earth, they will be resonating with this awakening that is happening, and this will be their focus. They won’t be resonating with how much they can make on the stock markets if there is a chance they may be investing in harmful and destructive projects. The won’t see the shop next door as a rival they need to compete with for bigger profits. It won’t make any sense. People will simply enjoy living out their greatest potential and seeing others do the same – side by side.

Many people today are stressed and, having lost contact with their center, they feel disconnected. But things are changing. When we come to 2011–12 it seems an enormous window may open, lasting for about 260 days, and there will be absolutely no filters preventing a very high vibrational energy from coming onto the Earth plane. An enlightened energy will pour in and we may see a new humanity emerge, in tune with a completely different vibration. If this happens, this new humanity will then create realities that are in resonance with this energy. I see the focus will shift from an over emphasis on the personal to greater group awareness. People will understand the ancient wisdom and apply it in their lives. In this way life on this planet will be seen as an opportunity for a certain kind of experience and we will support each other in fulfilling our true potential for the good of the whole.

I have often said jokingly that in a more enlightened society each baby would emerge from its mother’s womb waving a copy of its horoscope! The family group would study it and find out the best way to support the newcomer in realizing his or her full potential, and thus complete whatever had been set as a goal for that particular incarnation. All beings would develop in an atmosphere of mutual love, support and respect. There are many communities on Earth today who attempt to practice such ideas and they are living the blueprints for a more enlightened society in the future. I feel that such attempts together with widespread openings to high vibational energies point the way to the birth of the next Golden Age.”

(Adapted from the second edition of Jacqueline’s first book, ”The Last Waltz – the collective shadow”, distributed by Prism Books, Bangalore.  Email:prism@vsnl.com )

In response to a question about love and relationship in a Satsang not so long ago, I said to someone that love has not so much to do with your partner. Love is a vibration – a vibration that puts you in touch with something very nourishing no matter what is happening to you and no matter who you are with. I remember years ago reading an esoteric astrology book. There was a section on the 5th house of the zodiac – a house traditionally connected with love affairs or affairs of the heart. In this book it said that on an esoteric level the 5th house is connected with ”affairs of the heart chakra”. This is true. Ultimately we move from the level of affairs of the heart (which are usually of the solar plexus anyway!) to affairs of the heart chakra. This means meeting oneself and others and all of life from the vibration of unconditional love and acceptance that is the reality from the heart chakra level. When you begin to become centered in this reality you will always be in touch with love – even during times of pain, anger, disappointment , aloneness and even rejection. Real love as a state doesn’t come and go – it is the very fabric of life. We have to let go of old ideas of romantic love and and of mistaking conditional love, (”I love you if you love and please me”) for real love.

If you move deeply into the layers of the heart chakra, you will never again talk about trying to love or being afraid of closing down. The nature of the heart chakra is to be open – its energy naturally flows outwards. I often say that the love in the heart never goes away anywhere, it is always there open and waiting but often people simply forget to visit it. To stay in touch with the heart no matter what arises within you and no matter what life presents you with is the fastest way ”home”. This teaching is very simple but not always easy during Kali Yuga. During this era people often seem to have to work deeply to clear the fear and negativity they have collected during lifetimes of suffering before they can rest in the heart.

A final reflection on the movement from Kali to Sat Yuga: We could of course ask what is the point of all of this? Even though we move into the SatYuga another Kali Yuga will inevitably follow sooner or later! True – if we continue to be stuck in what I often call the matrix of conditioning that is also known as life on planet Earth. I have often used the term, “unplugging from the matrix” as another term for spiritual unfoldment. As I see it we don’t need to keep going around on the carousel of thought forms that are this reality. Even the Sat Yuga I write about is part of the drama! If we dare to go beyond the duality of the game we can wake up and see through all of it – the good, bad, beautiful and ugly – see it all just as a part of the drama or the wheel of life. We often talk about the “wheel of karma”. Karma is just this – going around on the wheel because we identify with the parts playing through us.

As I wrote in “The Last Waltz”, the Rishis of ancient India gave techniques to help humanity move beyond the wheel and reach enlightenment. There are many enlightened teachings available today and many walking an enlightened pathway. If this happens on a huge scale, this could be the last Kali Yuga on this planet. The game will be over – collectively we will not sow the seeds for another Kali Yuga.

Just a Fella!

Responding to information about Bhagavan Kalki and the Oneness Movement

Jacqueline Maria Longstaff

I have received many emails sharing information about Bhagavan Kalki and the Oneness Movement. The latest came 13th June 2007 from someone sharing a ”brief biography” of Bhagavan plus questions about the history of the Oneness Movement answered by Freddy Nielsen. As I have had some connection with Golden City I would like to write a response to this.

The brief biography mentioned above, lets people know that Bhagavan is actually a regular person who earlier had a regular job in an insurance company, had arguments with his wife, visited spiritual teachers etc. If many people didn’t already know this, then I’m happy it now comes out. I know Bhagavan has been portrayed as God, an Avatar, Kalki coming to save the planet – and people have bought this. I have said for many years that  people on this planet are always looking for someone to worship – this is why they are so easy to manipulate.

I want to say clearly that what I write her is not for or against Bhagavan or the Oneness Movement. It is simply a reflection on the fact that people always seem to be looking for heroes, supermen, avatars and so on. I even heard some months ago that Bhagavan Kalki was born of a virgin! Oh, my God – not another one! Do we really need any more saviours or messiahs? As U G Krishnamurti once said,

A messiah is the one who leaves a mess behind him in this world

I have often said to people who come to me that just because you awaken it doesn’t mean you get another horoscope. Your birth horoscope shows your repetoire – the roles and dramas that play through you in this drama called life. Even an awakened consciousness still has to play itself out through the same character in the movie. And that is fine. People often talk about the approach of the Age of Aquarius. It was the Piscean Age that produced messiahs – the Aquarian Age is about revealing the divinity in man – warts and all!

As I write this I remember an old movie, ”Whistle down the Wind”, in which a group of children imagine a man, who is hiding in their barn, is Jesus. After several disappointments a small boy suddenly blurts out,

It’s not Jesus – it’s just a fella!”(Fella means guy)

Bhagavan is just a fella too! There are many of us on this planet at the moment who have special visions, creative ideas and techniques plus an awakened consciousness. It seems we can help humanity through the present crisis – help humanity ”unplug from the matrix of conditioning”as I often call it. No one needs (or should need) to be put on a pedestal in order to get the job done.

To be fair to Bhagavan, he did actually say to me during a private meeting that we were thousands of people who had incarnated at this point in time to bring the planet into the Golden Age. In 2004 I was invited to present my work at a festival at Oneness University in south India and some time later had a private talk with Bhagavan. When he heard of my vision for a ”Cosmic Airport” – seewww.cosmicairport.com – he invited me to experience the 21 day oneness programme and said they would later send people who had completed the programme to the ashram I also have in south India. So I did experience the oneness programme at the VIP campus in 2005 and can say that the teachings are fine. They are no different from those many of us have already been giving for many years. That doesn’t make them less valuable – Truth is Truth. Perhaps there is such a focus on the Oneness Movement right now because we are fast approaching 2012 and there is a huge potential for mass awakening.

I actually see the Oneness Movement as a huge experiment from a more enlightened part of creation. There are many other such experiments – including the Cosmic Airport. Some will succeed – especially after 2012. I see this as a time when the powers that be, the force now  resisting enlightened change, will no longer be able to stand in the way. Bhagavan who is leading one particular experiment will probably try his best to get the job done. Perhaps he didn’t do so well earlier – who knows? Throughout time there have been many unsuccessful attempts to lift consciousness on this planet.

It is important that enlightened impulses for change find pure vehicles to express through. As long as people play a part in physical incarnation there can be ”dust in the machinery” – greed, power struggles etc. So it is also important for those playing the parts of followers to be alert and protect the purity of any vision they feel to support. Everyone is playing a part somewhere in the drama.

I have read many criticisms of spiritual teachers and their projects. I have also received criticism – we all do. It can help us to sharpen our focus and to adjust to what is most useful at certain points in time. However, there is one final thing I would like to say to those playing the part of the followers. It is so important to get to the bottom of your own inner garbage so this is not projected onto the teacher or the teachings. (This also includes fear of negative energies in the oneness blessings or deekshas.) Often guidance is needed for this cleansing.

I have heard criticism and gossip that simply showed the mind’s resistance to transformation and have seen old moralistic conditionings masquerading as spiritual wisdom. Opinions about what is spiritual and what is not have to go for freedom to find its way. It is necessary to empty the garbage bin and fall deeper and deeper into the inner sky. It is the enlightened, unfettered consciousness of millions that create the Golden Age. As some native Americans say,

”We are the ones we have been waiting for

The Golden age is all of us.

Bare En Fyr!

This is the post excerpt.

Kommentarer til informasjon om Bhagavan Kalki og The Oneness Movement

Jacqueline Maria Longstaff (Oversat af Vivek Ragna)

Jeg har mottatt mange emails som inneholder informasjon om Bhagavan Kalki og The Oneness Movement.  Den siste kom 13.juni 2007 fra noen som gir en “kort biografi” om Bhagavan pluss Freddy Nielsens svar på spørsmål om historien bak The Oneness Movement.  Siden jeg har hatt forbindelse med Golden City vil jeg gjerne respondere på dette.

Den korte biografien jeg nevnte ovenfor forteller at Bhagavan faktisk er en vanlig person som tidligere jobbet i et forsikringsselskap, kranglet med kona si, besøkte spirituelle lærere og så videre.  Hvis det er mange som ikke allerede visste dette, er jeg glad for at det kommer ut nå.  Jeg vet at Bhagavan har blitt framstilt som Gud, en Avatar, Kalki som kommer for å redde planeten – og folk har svelget dette.  I mange år har jeg sagt at mennesker på denne planeten alltid ser etter noen å tilbe – dette er grunnen til at de er så lette å manipulere.

Jeg vil gjerne understreke at det jeg sier her ikke er for eller imot Bhagavan eller The Oneness Movement.  Det er bare refleksjoner over det faktum at folk alltid ser ut til å være på jakt etter helter, supermenn, avatarer og så videre.  Jeg hørte tilogmed for noen måneder siden at Bhagavan Kalki var jomfrufødt!  Å Herregud – ikke enda en!  Trenger vi virkelig flere frelsere og messiaser?  Som U G Krishnamurti sa en gang:

”A messiah is the one who leaves a mess behind him in this world”!

Jeg har ofte sagt til mennesker som kommer til meg at du får ikke noe nytt fødselshoroskop selvom du våkner opp.  Horoskopet ditt viser ditt repertoar – rollene og dramaene som spiller gjennom deg i dette dramaet vi kaller livet.  En våken bevissthet må fortsatt utspille seg gjennom den samme rollen i filmen.  Og dette er ok.  Folk snakker ofte om Vannmannens Tidsalder som nærmer seg.  Messiasene hører til i Fiskens Tidsalder – Vannmannens Tidsalder handler om å avdekke menneskets gudommelighet, med vorter og alt!

Mens jeg skriver dette husker jeg en gammel film, “Whilste down in the Wind,hvor en gjeng med unger innbiller seg at en mann som gjemmer seg i låven deres er Jesus.  Etter flere skuffelser utbryter en liten gutt plutselig,

“Det er ikke Jesus – det er bare en fyr!”

Bhagavan er bare en fyr også!  Det er mange av oss på denne planeten nå som har spesielle visjoner, kreative ideer og teknikker, og i tillegg en våken bevissthet.  Mye tyder på at vi kan hjelpe menneskeheten gjennom den nåværende krisen – hjelpe menneskeheten å “trekke ut pluggen” fra den programmerte virkelighet.  Ingen behøver – eller burde behøve – bli satt på en pidestall for å få jobben gjort.

For å yte Bhagavan litt rettferdighet, sa han faktisk til meg under et personlig møte at vi er tusenvis av mennesker som har inkarnert på det nåværende tidspunkt for å lede planeten inn i Den Gyldne Tidsalder.  I 2004 ble jeg bedt om å presentere arbeidet mitt på en festival ved Oneness University i Sør-India, og litt senere hadde jeg en privat samtale med Bhagavan.  Da han hørte om min visjon av en “Cosmic Airport” – se www.cosmicairport.com – tilbød han meg å prøve 21 dagers-programmet og sa de ville sende folk som var ferdig med programmet til ashramet jeg har i Sør-India.  Så jeg gikk enhetsprogrammet på VIP-leiren i 2005 og kan trygt si at undervisningen er ok.  Det er ikke noe annet enn det mange av oss allerede har undervist i mange år.  Dette gjør dem ikke mindre verdifulle – Sannhet er Sannhet.  Kanskje det er så mye fokus på The Oneness Movement akkurat nå fordi vi snart nærmer oss 2012 og det er et stort potensiale for masse-oppvåkning.

Jeg ser faktisk The Oneness Movement som et gedigent eksperiment fra en mer opplyst del av skapelsen.  Det er mange andre slike eksperimenter – Cosmic Airport inkludert.  Noen vil lykkes – særlig etter 2012.  Jeg ser på dette som en tid hvor den rådende makt – kreftene som motsetter seg opplyst forandring – ikke lenger vil være istand til å stå i veien.  Bhagavan, som leder ett spesielt eksperiment, vil sannsynligvis gjøre sitt beste for å få jobben gjort.  Kanskje han ikke gjorde det så godt tidligere – hvem vet?  Gjennom tidene har det vært mange mislykkede forsøk på å løfte bevisstheten på denne planeten.

Det er viktig at opplyste impulser for forandring finner rene filtre å uttrykke seg gjennom.  Så lenge mennesker har en rolle å spille i fysisk inkarnasjon kan det være “støv i maskineriet” – griskhet, maktkamper og så videre.  Så det er også viktig for de som spiller rollen som disipler å være på vakt og beskytte renheten til den visjonen de føler for å følge.  Alle spiller sin del et sted i dramaet.

Jeg har lest mye kritikk av spirituelle lærere og deres prosjekter.  Jeg har også selv mottatt kritikk – det gjør vi alle.  Det kan hjelpe oss å skjerpe fokuset vårt og tilpasse oss til det som er mest brukbart til enhver tid.  Imidlertid er det en siste ting jeg gjerne vil ha sagt til de som spiller rollen som disipler:  det er utrolig viktig å komme til bunns i alt du selv bærer på innvendig, så dette ikke blir projisert ut på læreren og undervisningen.  (Dette gjelder også frykt for negative energier i Enhetsvelsignelsene eller Deekshaene.)  Ofte er det behov for veiledning for denne utrensningen.

Jeg har hørt kritikk og baksnakking som rett og slett viser sinnets motstand mot transformasjon, og jeg har også sett gammel innprogrammert moral forkledd som spirituell visdom.  Meninger om hva som er spirituelt og hva som ikke er det, må vike for friheten.  Det er nødvendig å tømme søppelkassen og falle dypere og dypere inn i den indre himmel.  Det er den opplyste bevisstheten til millioner av mennesker som skaper Den Gyldne Tidsalder.  Som noen innfødte amerikanere har sagt:

“Vi er dem vi har ventet på”

Den Gyldne Tidsalder er alle oss.